BVC & MVC COVID-19

Kom inte om du eller ditt barn har tecken på infektion tex, feber, förkylning, hosta eller andra besvär från luftvägarna. Du som förälder och/eller ditt barn ska ha varit symtomfria 48 timmar före besöket.

Begränsningar för medföljande: vi inför begränsningar för medföljande att medverka vid besök. För barn får endast en förälder eller annan vårdnadshavare följa med in, inga syskon. Restriktionerna gäller tillsvidare.

TACK FÖR HJÄLPEN!