Stresshantering i grupp

Insatsen riktar sig till dig som har en stressproblematik och önskar få verktyg för att hitta mer balans i vardagen. Kursen hålls av två legitimerade psykologer. Om du är intresserad,  ring till 08 409 156 00 och anmäl intresse. Därefter kommer du att få träffa någon av psykologerna som träffar dig individuellt för att göra en bedömning i syfte att ta reda på om du är en lämplig kandidat för stressgruppen.

Det är viktigt att du kan komma på samtliga tillfällen som är totalt fyra stycken:

6/11 kl 13:15 – 15:00
13/11 13:15 – 15:00
20/11 13:15 – 15:00
27/11 13:15 – 15:00

Sona Babajan, leg. psykolog
Ajla Stenholtz, leg. psykolog

Välkommen

Lideta Hälsovård växlar upp sitt åtagande i Järna och välkomnar nya patienter

Som en effekt av Vidarklinikens konkurs kommer Lideta Hälsovård ta över alla listade patienter från Vidar. Lideta Hälsovård vill passa på att välkomna alla nytillkomna patienter.

Lideta bedriver primärvård i Järna liksom på alla andra vårdcentraler utifrån hälso- och sjukvårdslagens efterlevnad. Kontaktuppgifter till Järna vårdcentral är enligt nedan till vänster.

Lideta Hälsovård har, utöver Järna vårdcentral, ytterligare 14 vårdcentraler i Region Stockholm och kontaktuppgifter till dessa m.fl. hittar du på denna hemsida http://lideta.se/vara-mottagningar/

Varmt välkomna!

Hugo Lewné, VD Lideta Hälsovård