Lideta Hälsovård växlar upp sitt åtagande i Järna och välkomnar nya patienter

Som en effekt av Vidarklinikens konkurs kommer Lideta Hälsovård ta över alla listade patienter från Vidar. Lideta Hälsovård vill passa på att välkomna alla nytillkomna patienter.

Lideta bedriver primärvård i Järna liksom på alla andra vårdcentraler utifrån hälso- och sjukvårdslagens efterlevnad. Kontaktuppgifter till Järna vårdcentral är enligt nedan till vänster.

Lideta Hälsovård har, utöver Järna vårdcentral, ytterligare 14 vårdcentraler i Region Stockholm och kontaktuppgifter till dessa m.fl. hittar du på denna hemsida http://lideta.se/vara-mottagningar/

Varmt välkomna!

Hugo Lewné, VD Lideta Hälsovård