Läkare

Shaheen Khayyam Far

Specialist i allmänmedicin

Walid Suleiman

ST-Läkare

Filip Carlman

AT-läkare

Andrea Gerretsen Biemond

Specialist i allmänmedicin

Jonas Sullivan

Specialist i allmänmedicin- Hemsjukvårdsläkare

Nicolae Gurau

Vikarierande läkare

Sanaz Eskandar-Baghbani

ST-Läkare

Wissam Nemah

ST-läkare

Specialistjänstgöring, ST

En legitimerad läkare som vill få specialistkompetens ska göra specialiseringstjänstgöring (ST) under minst fem år för att få de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som behövs. Under din ST arbetar man som läkare under handledning och deltar i kompletterande utbildning.

Allmäntjänstgöring, AT

Är en tidsbegränsad anställning under handledning för den som fullgjort läkarutbildning på läkarprogrammet. Allmäntjänstgöringen omfattar minst 18 månader och läkaren kallas under denna tid ATläkare.