Sköterskor

Husläkarmottagningen

Anna-Karin Hellstrand

Distriktssköterska

Anu Tulinen

Distriktssköterska

Ann-Cathrin Pettersson

Sjuksköterska

Birgitta Florin

Distrikssköterska

Susanne Lindholm

Sjuksköterska

Camilla Eriksson

Undersköterska LAB

Catarina Larsen

Distrikssköterska

Charlotte Rönström

Sjuksköterska

Monica Mensah-Walker Hedlund

Undersköterska LAB

BVC

Malin Björnberg

Barnsjuksköterska BVC

Kristin Lennmark

Barnsjuksköterska BVC

Linda Vennerström

Barnsjuksköterska BVC

Barnmorskemottagningen

Gunilla Sandberg

Barnmorska

Helena Quist

Barnmorska