Sköterskor

Husläkarmottagningen

Anna-Karin Hellstrand

Distriktssköterska

Anu Tulinen

Distriktssköterska

Ann-Cathrin Pettersson

Sjuksköterska

Camilla Eriksson

Undersköterska LAB – föräldraledig

Birgitta Florin

Distrikssköterska

Susanne Lindholm

Sjuksköterska

Beatrice Lindberg

Sjuksköterska

Monica Mensah-Walker Hedlund

Undersköterska LAB

Catarina Larsen

Distrikssköterska

Charlotte Rönström

Sjuksköterska – Studieledig

Andreea Trifu

Undersköterska LAB

BVC

Malin Basthagen Åkerberg

Barnsjuksköterska BVC

Kristin Lennmark

Barnsjuksköterska BVC

Linda Vennerström

Barnsjuksköterska BVC

Barnmorskemottagningen

Gunilla Sandberg

Barnmorska

Gunnel Ekmo

Barnmorska