Uteblivet besök

Om du måste avboka din tid ska detta göras senast 24 timmar före besöket. Om du uteblir utan giltigt skäl eller avbokar för sent kommer du att debiteras för besöket med 400 kr. Detta gäller även barn och ungdomar under 18 år, om du är 65+  och om du har frikort.