Vaccination

Influensavaccination drop in tisdagar 13:00 – 16:00

Influensavaccinationen startar den 19/11. Du som tillhör någon av riskgrupperna får vaccinera dig gratis. Om du inte tillhör en riskgrupp så får du betala 250 kronor för din vaccination.  

Riskgrupper:

✓  Personer över 65 år

✓  Gravida

✓  Personer med kronisk hjärtsjukdom, kronisk lungsjukdom, svår astma, diabetes, kronisk leversvikt eller njursvikt.

✓ Även personer med kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling

✓ Samt personer med andra extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar och flerfunktionshinder som leder till nedsatt lungfunktion