Vaccination

Influensavaccination tisdagar mellan 15:00 – 16:00.

Sista tillfället för influensavaccination är den 25/2.

Du som tillhör någon av riskgrupperna får vaccinera dig gratis. Om du inte tillhör en riskgrupp så får du betala 250 kronor för din vaccination.  

Riskgrupper: ✓  Personer över 65 år ✓  Gravida ✓  Personer med kronisk hjärtsjukdom, kronisk lungsjukdom, svår astma, diabetes, kronisk leversvikt eller njursvikt. ✓ Även personer med kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling ✓ Samt personer med andra extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar och flerfunktionshinder som leder till nedsatt lungfunktion