Uteblivet besök i vården kostar 400 kronor från 1 september

För att minska antalet uteblivna vårdbesök utan giltigt skäl införs en avgift på 400 kronor i Region Stockholm från den 1 september. Alla vårdgivare ska tillämpa regelverket på samma sätt vare sig patienter uteblir från besök i öppenvården eller från planerad operation i slutenvården.

Regionfullmäktige har fattat beslut att införa en enhetlig avgift på 400 kronor från den 1 september i år för personer som uteblir från besök i vården utan giltigt skäl. Varje år blir över 500 000 inplanerade vårdbesök aldrig av på grund av att patienten uteblir eller ställer in med för kort varsel. Avgiften ska tas ut både i öppenvården och för planerade operationer på sjukhus.

Syftet är att minska antalet uteblivna och sent inställda besök. Genom att samma avgift gäller för alla typer av besök och att alla vårdgivare ska ta ut avgiften blir det även enklare för invånare att förstå vad ett uteblivet besök kostar.

Giltiga skäl för uteblivet besök

Ibland kan det finnas giltiga skäl till sent inställda eller uteblivna besök. Regelverket för vad som räknas som giltigt skäl är oförändrade, förutom att förkylningssymtom tills vidare även räknas som ett giltigt skäl i enighet med regionens inriktning för hantering av covid-19. Villkoret är att patienten kontaktar mottagningen och meddelar förhindret före den bokade tiden för besöket.