Äldremottagning

På Järna vårdcentral finns en äldremottagning som vänder sig till dig som är 75 år och äldre. Vi erbjuder en bättre tillgänglighet och en mer sammanhållen vård. Vår ambition är att du ska få stöd och råd av oss som leder till ett hälsosammare åldrande.

På äldremottagningen erbjuder vi:

– Verksamhet som är inriktad för att passa äldres behov
– Ett direktnummer till sköterska utan knappval, alltid kontakt med fysisk person
– Telefonrådgivning, besök eller annan kontakt med mottagningen
– Genomgång av dina läkamedel
– En fast vårdkontakt vid behov
– Förskrivning av inkontinenshjälpmedel
– Planera teambesök utifrån dina behov
– Att vid behov kunna få träffa andra professioner som t.ex. dietister, sjukgymnast eller psykolog.

Ansvarig för äldremottagningen är distriktssköterska Catarina Larsen.

Du når äldremottagningen måndag-fredag mellan 10:00 – 11:00 via direkttelefon 08-409 156 30.

Givetvis kan du även i fortsättningen kontakta oss som tidigare via vår växel på telefonnummer 08-409 156 00 och det går även att boka besök via mina vårdkontakter.