Jourverksamhet

När Väla Hälsocenter inte är öppet och du behöver rådgivning eller vård är du välkommen till Kvälls och helgmottagningen Helsingborg.

Vi finns på Karolin Widerströmsgata,  i anslutning till akutmottagningen på Helsingborgs lasarett.

Öppettider

Mån-fre      17:30 – 21:00

Lör-Sön      11:00 – 21:00

Telefontider 042-406 80 30

Mån-fre      17:00 – 20:00

Lör-Sön      10:00 – 20:00